Украинский историко-фортификационный форум

relicfinder.info
Текущее время: 24 май 2019, 7:08

Часовой пояс: UTC + 2 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Торунь. Церковь Введения Пресвятой Богородицы
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 14:07 
Не в сети
Младший лейтенант
Младший лейтенант

Зарегистрирован: 11 сен 2013, 13:30
Сообщения: 254
Изображение

Архітектурною пам’яткою села Торунь Міжгірського району є дерев’яна Свято-Введенська церква, будівництво якої датується 1809 роком. Дерев’яна сакральна архітектура є гордістю сіла та держави в цілому.
----------
Архитектурным памятником села Торунь Межгорского района является деревянная Свято-Введенская церковь, строительство которой датируется 1 809 годом. Деревянная сакральная архитектура является гордостью села и государства в целом.

Изображение

під церквою традіційний цвінтар з декілька могил/у церкви традиционный погост из нескольких могил
Изображение

Географічне розташування Закарпаття помітно вплинуло на розвиток дерев’яної архітектури своєрідною стильовою різноманітністю, що характерно виокремлюється не лише на загальноукраїнському, але й центрально європейському фонах.
----------
Географическое положение Закарпатья заметно повлияло на развитие деревянной архитектуры своеобразном стилевым разнообразием, что характерно выделяется не только на общеукраинском, но и центрально европейском фонах.

Изображение

Изображение

За переказами старожилів Свято-Введенська церква була збудована майстрами які будували церкву Святого Миколая у Прислопі 1797 року. Отже за переказами церква у Торуні була збудована 1798 року. Такого датування дотримуються і жителі села.
----------
По рассказам старожилов Свято-Введенская церковь была построена мастерами которые строили церковь Святого Николая в Прислопе 1797 года. По рассказам церковь в Торуне была построена в 1798 году. Такой датировки придерживаются и жители села.

Изображение

пійдемо у середину/пойдем во внутрь
Изображение

Місце для побудови церкви було вибрано не випадково. Існує легенда,що ще раніше церква знаходилася на горі Причіл. Під час сильного вітру турна (сама верхня частина даху) була кинута на те місце,де зараз розміщена Свято-Введенська церква. Ось тому саме у центрі села вона милує око гостей,туристів,приїжджих і жителів села.
----------
Место для постройки церкви было выбрано не случайно. Существует легенда, что еще раньше церковь находилась на горе Прычил. Во время сильного ветра турна (самая верхняя часть крыши) была брошена на то место, где размещена Свято-Введенская церковь. Вот поэтому именно в центре села она радует глаз гостей, туристов, приезжих и жителей села.

Изображение

Изображение

Серед сельчан були цілі сім’ї майстрів з будівництва храмів. Технічні знання з будівництва переходили від батька до сина. Завдяки цьому ще і сьогодні живе традиція будівництва з дерева.
----------
Среди сельчан были целые семьи мастеров по строительству храмов. Технические знания по строительству переходили от отца к сыну. Благодаря этому и сегодня живет традиция строительства из дерева.

Изображение

Изображение

Ліс для будівництва храму вирубали на місці,де зараз знаходиться школа,дитячий садочок,будинок вчителя.300 років тому там був дрімучий ліс. Будівництво дерев’яної церкви проходило в умовах іноземного австро-угорського гніту. Але старовинний храм у селі-це пам’ятка неповторної народної архітектури.
----------
Лес для строительства храма вырубили на месте, где сейчас находится школа, детский сад, дом учителя. 300 лет назад там был дремучий лес. Строительство деревянной церкви проходило в условиях иностранного австро-венгерского гнета. Но старинный храм в селе это памятник неповторимой народной архитектуры.

Изображение

Изображение

Майстри зводячи цей шедевр зберегли свій побут і культуру а також свою самобутність. Свято-Введенська церква побудована у стилі барокко. Але творчо перероблені майстрами іноземні прийоми породили нові, своєрідні риси національної архітектури. В цьому й полягає унікальність пам’ятки. Простота композицій, відсутність зовнішніх прикрас надають церкві строгості. Силует храму особливо гарний на фоні неба, навколишніх гір та зелені.
----------
Мастера возводя этот шедевр сохранили свой быт и культуру а также свою самобытность. Свято-Введенская церковь построена в стиле барокко. Но творчески переработаны мастерами иностранные приемы породили новые, своеобразные черты национальной архитектуры. В этом и заключается уникальность памятника. Простота композиций, отсутствие внешних украшений придают церкви строгость. Силуэт храма особенно хорош на фоне неба, окружающих гор и зелени.

Изображение

Изображение

Унікальною є пам’ятка архітектури ще і тим, що вона пройнята духом народності, спільністю з культурою всієї України. Взагалі на Міжгірщині нараховується 13 церков, які перебувають під охороною держави. Зберегти їх, продовжити їм вік для нащадків - святий обов’язок теперішнього покоління. Для цього потрібна фінансова підтримка держави, вдосконалення правової бази охорони історико-культурної спадщини.
----------
Уникален памятник архитектуры еще и тем, что он проникнут духом народности, общностью с культурой всей Украине. Вообще в Межгорье насчитывается 13 церквей, которые находятся под охраной государства. Сохранить их, продлить им возраст для потомков - святой долг нынешнего поколения. Для этого нужна финансовая поддержка государства, совершенствование правовой базы охраны историко-культурного наследия.

Изображение

Изображение

План будування церкви в селі  Торунь був такий.Це сполучення трьох зрубів-головного,центрального четверика для молільників, вівтарного прирубу і невеликого прямокутного прирубу для притвору. Будівля складається з поземно покладених одна на одну колод,утворюючи так звані вінці. Вона зведена майтрами без жодного цвяха. У середині зруб не прикритий нічим,а стеля була вигнута на кшталт коробового склепіння. Про те,що храм будувала православна громада,говорять ікони тих час,які збереглися до нині.
Дзвіниця знаходиться окремо від  церкви. У період незалежної України біля церкви зведено каплицю.
----------
План строительства церкви в селе Торунь был таков. Это сочетание трех срубов- главного, центрального четверика для молящихся, алтарной прирубы и небольшой прямоугольной прирубы для притвора. Здание состоит из наземно возложенных друг на друга бревен, образуя так называемые венцы. Оно возведена мастерами без единого гвоздя. В середине сруб не прикрыт ничем, а потолок был изогнутым по окружности квадратного свода. О том, что храм строила православная община, говорят иконы тех время, которые сохранились до сих пор.
Колокольня находится отдельно от церкви. В период независимой Украины у церкви возведена часовня.

Изображение

Изображение

Покриття храму-це не просто чотиригранний намет з банею. Насправді намет церкви є п’ятиярусним, де три яруси чотиригранні ,а інші два-восьмигранні. І завершується покриття восьмигранною банею.
----------
Покрытие храма это не просто четырехгранный шатер с куполом. На самом деле крыша церкви является пятиярусной, где три яруса четырехгранные, а другие два-восьмигранные. И завершается покрытие восьмигранной баней.

Изображение

Изображение

У середині церкви розписувались малярами. У розписах церкви дотримувались усталеної схеми розташування канонічних сюжетів. Вони займали центральну,північну і південну стіни,а також розміщувались у вівтарі. Найбільш відомими іконами є Страсті Христові, Страшний суд.
----------
В середине церковь расписывалась художниками. В росписях церкви придерживались сложившейся схемы расположения канонических сюжетов. Они занимали центральную, северную и южную стены, а также размещались на алтаре. Наиболее известными иконами являются Страсти Христовы, Страшный суд.

Изображение

Изображение

Особливою шаною сповнені ікони Богоматері. Вони випромінюють чарівність, теплоту, земну материнську ніжність. У храмі є також ікони Святий Миколай,Архангел Михаїл та інші.
----------
С особым уважением исполнены иконы Богоматери. Они излучают обаяние, теплоту, земную материнскую нежность. В храме также есть иконы Святого Николая, Архангела Михаила и другие.

Изображение

Изображение

Народні майстри використали для надання пишності різьблення:гарно оздоблені вхідні двері,округлої форми вверху,вирізьблені Царські ворота у вівтар, дві невеликі колони, які відокремлюють центральну частину храму від притвору.
----------
Народные мастера использовали для предания пышности резьбу: красиво украшенные входные двери, округлой формы вверху, вырезанные Царские ворота в алтарь, две небольшие колонны, которые отделяют центральную часть храма от притвора.


Изображение

Изображение

Дерев'яна, трьохзрубна, тримісна. Зрубана з ялинових брусів, кутові з'єднання виконані врубками в простий замок з одностороннім вирізом та верб лапу. Прямокутний зруб нефа ширше однакових по ширині інших зрубів. Двосхила висока покрівля нефа і бабинця перекриває коробівий звід нефа і плоске перекриття над бабінця. У східному зрубі самостійна покрівля нижче, також струнка. Спочатку церква була покрита дранню і лемешем, пофарбованим у червоний колір. Стіни над побоюванням покриті гонтом. Піддащя, оточуюче церкву з усіх боків, переходить на західному фасаді в двох'ярусний ганок, зрубане одночасно з бабинцем. Відкритий ганок оформлено аркадою на різьблених стовпчиках. Карниз і наличники прикрашені різьбленим орнаментом. Вінці зрубів, на які спирається піддащя, вирізані у вигляді «Качурів». Над бабинцем височіє вежа з бароковим завершенням, покритим оцинкованим залізом. В інтер'єрі пам'ятника привертає увагу проріз між бабинцем і нефом, декорований різьбленням.
----------
Деревянная, трехсрубная, трехмастная. Срублена из еловых брусьев, угловые соединения выполнены врубками в простой замок с односторонним вырезом и и в лапу. Прямоугольный сруб нефа шире одинаковых по ширине остальных срубов. Двускатная высокая кровля нефа и бабинца перекрывает коробовый свод нефа и плоское перекрытие над 6абинцем. В восточном срубе самостоятельная кровля ниже, также стремительная. Первоначально церковь была покрыта дранью и лемехом, окрашенным в красный цвет. Стены над опасением покрыты гонтом. Подкрышье, окружающее церковь со всех сторон, переходит на западном фасаде в двухъярусное крыльцо, срубленное одновременно с бабинцем. Открытое крыльцо оформлено аркадой на резных столбиках. Карниз и наличники украшены резным орнаментом. Венцы срубов, на которые опирается подкрышье, вырезаны в виде «качуров». Над бабинцем возвышается башня с барочным завершением, покрытым оцинкованным железом. В интерьере памятника привлекает внимание проем между бабинцем и нефом, декорированный резьбой.

Изображение

Изображение

Дзвіниця дерев'яна, прямокутна в плані, двоярусна, з восьмигранним шатровим перекриттям. Зрубана з соснових полуколод, врубки в простий замок з двостороннім вирізом. Покрита дранню. Кронштейни, на які спирається піддащя, вирізані у формі «Качурів», а карниз прикрашений «мотузкою». У другому ярусі дзвіниці вирізані арочні отвори. У нижньому ярусі дзвіниці збереглося двоє воріт.
----------
Колокольня деревянная, прямоугольная в плане, двухъярусная, с восьмигранным шатровым перекрытием. Срублена из сосновых полу бревен, врубки в простой замок с двухсторонним вырезом. Покрыта дранью. Кронштейны, на которые опирается подкрышье, вырезаны в форме «качуров», а карниз украшен «веревкой». Во втором ярусе колокольни вырезаны арочные проемы. В нижнем ярусе колокольни сохранилось двое ворот.

Изображение

Изображение

У радянський період церква була закрита і зберігалась як архітектурна пам’ятка. Молебень тут відбувалась тільки на Великдень. Але церковна двадцятка підтримували у належному стані храм. Коли Україна стала незалежною,тут відновилось церковне життя. Місцевий маляр Форос Ф.П. розмалював її південну і північну стіни та стелю.
----------
В советский период церковь была закрыта и сохранялась как архитектурный памятник. Молебен здесь происходил только на Пасху. Но церковная двадцатка поддерживала в надлежащем состоянии храм. Когда Украина стала независимой, здесь возобновилась церковную жизнь. Местный художник Форос Ф.П. разрисовал ее южную и северную стены и потолок.

Изображение

Знімок, ймовірно, близько 1920 опублікований р Більша частина цього гористого краю до Першої світової війни належала Австро-Угорщини, а в 1919 р він увійшов до складу нового Чехословацької держави. Сьогодні найбільша частина Підкарпатської Русі утворює Закарпатську область західної України, а менші частини належать Словаччині та Польщі. На даному знімку зображено село Торунь у Міжгірському районі східної Підкарпатської Русі. Будинки та церкви мають крутоскатние даху з навісами для захисту стін від зимової негоди в горах.
----------
Снимок , вероятно, опубликованный около 1920 г. Большая часть этого гористого края до Первой мировой войны принадлежала Австро-Венгрии, а в 1919 г. он вошел в состав нового Чехословацкого государства. Сегодня самая крупная часть Подкарпатской Руси образует Закарпатскую область западной Украины, а меньшие части принадлежат Словакии и Польше. На данном снимке изображено село Торунь в Межгорском районе восточной Подкарпатской Руси. Дома и церкви имеют круто скатные крыши с навесами для защиты стен от зимней непогоды в горах.
Изображение

Тут зображена дзвіниця церкви Пресвятої Богородиці в Торуні, побудована в 1809 році/Здесь изображена колокольня церкви Пресвятой Богородицы в Торуни, построенная в 1809 году
Изображение

І на останок/И на последок
Изображение

Изображение

джерелр/источник -
http://ua.vlasenko.net/_pgs/pgs-html/pgs2-192.html
http://rest4u.com.ua/reviews/derevyana- ... torun.html
http://www.wdl.org/ru/item/10052/
<lj-like buttons="repost,facebook,twitter,vkontakte,google,tumblr,livejournal" />


ну как то так =))

за великими картинками-переростками, як завжди до мене/за большими картинками-переростками, как всегда ко мне - http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/200873.html


ну как то так =))


Последний раз редактировалось MadMax 28 ноя 2015, 23:44, всего редактировалось 3 раз(а).

Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Торунь. Церковь Введения Пресвятой Богородицы
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 21:08 
Не в сети
Полковник
Полковник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 авг 2007, 17:22
Сообщения: 4420
Откуда: Львов
Отличные снимки!
Особенно последний кадр понравился! (Правда, стоило его немного сжать по горизонтали).
И тот, где в церковь свет через окна проникает.
Как Вам удаётся попасть внутрь на всех объектах? Специально бегаете по селу в поисках церковного старосты?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Торунь. Церковь Введения Пресвятой Богородицы
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 22:40 
Не в сети
Младший лейтенант
Младший лейтенант

Зарегистрирован: 11 сен 2013, 13:30
Сообщения: 254
Староста, ключник, церковнИк, служка... бегаю =) не всегда открывают, не всегда бывают на месте, не всегда везёт, с людьми и объектами съемок =)) всё по разному...


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Торунь. Церковь Введения Пресвятой Богородицы
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 22:43 
Не в сети
Полковник
Полковник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 авг 2007, 17:22
Сообщения: 4420
Откуда: Львов
Несколько моих работ по этому объекту конца апреля 2003 года:

Изображение


Изображение


Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Торунь. Церковь Введения Пресвятой Богородицы
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 22:48 
Не в сети
Младший лейтенант
Младший лейтенант

Зарегистрирован: 11 сен 2013, 13:30
Сообщения: 254
Ух - оцинковка еще горит =))) и чего они любят так железные крыши?...


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Торунь. Церковь Введения Пресвятой Богородицы
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 23:17 
Не в сети
Полковник
Полковник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 авг 2007, 17:22
Сообщения: 4420
Откуда: Львов
Не хотят заморачиваться с гонтом. Да и не умеют уже, наверное.
На моих снимках ещё колокольня частично покрыта гонтом.
Сейчас, как по мне, с этой современной обшивкой она стала смотреться намного хуже.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 2 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
free counters